Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

utorak, 22. ožujka 2011.

Kažnjene političke partije koje nisu predale financijska izvješća

Na inicijativu Centra za monitoring (CEMI), Ministarstvo financija pokrenulo je prekršajne postupke protiv pet političkih partija u Crnoj Gori koje nisu, u predviđenom roku, dostavile izvješća o prikupljenim i utošenim sredstvima za izbornu kampanju, za izbore održane 2009. godine.

U saopštenju CEMI-a navodi se da je nakon okončanja prekršajnog postupka, zbog  nedostaviljanja financijskog izvješća, kažnjena Bošnjačka demokratska partija Crne Gore -Bijelo Polje, kao pravno lice sa 550,00 eura, a odgovorno lice u toj partiji, Avdo Gorčević, sa 55,00 eura.
Četiri političke partije izvješća su dostavile naknadno, tako da je Sud za prekršaje izrekao opomene zbog dostavljanja izvješća nakon isteka zakonskog roka. Opomenom su kažnjeni: Liberalna partija Crne Gore i odgovorno lice u toj partiji Miodrag Živković, Narodna stranka Crne Gore i njen predstavnik Predrag Popović, Demokratski centar Crne Gore i predstavnik Goran Batrićević, i Stranka srpskih narodnjaka - Podgorica i njihov predstavnik Dobrilo Dedeić.
"Po prvi put od donošenja zakona 2008. godine, je pokrenut postupak protiv partija i odgovornih lica u njima. Ovaj postupak Ministarstva finansija smatramo početkom pozitivne prakse implementacije predviđenih zakonskih rješenja u oblasti finansiranja političkih partija", stoji u saopstenju CEMI-a koje potpisuje Mr. Ana Selić, koordinator programa "Borba protiv korupcije".